Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een belangrijk document dat als bewijskracht dienst doet bij eventuele discussies over de staat van een pand, voor en na de huurperiode of voor en na de werkzaamheden maar ook bij verkoop van het pand kan dit zeer handig zijn voor het geval er nog een bepaalde periode iemand gebruik van behoud .

Bouwdo verzorgd steeds met de grootste zorg en nauwkeurigheid uw dossier ,

- Voor aanvang der werken voor zowel privé als openbaar terrein .

- Verhuring van uw eigendom zowel privé als openbare gebouwen .

- Verkoop van uw eigendom .

- Bij uittrede na einde huur

- Bij voltooiing van de werkzaamhedenWerkwijze

- Bouwdo speelt vlot in op uw planning , zodat er geen kostbare tijd verloren gaat proberen wij ons steeds opnieuw zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van de klant en zorgt voor het maken van de nodige afspraken met de betrokken partijen . .

- Tijdens het plaats bezoek nemen we zeer ruim de tijd om alles te bekijken en gedetailleerd te noteren en een uitgebreide foto reportage te maken .

- Op kantoor wordt alles in een overzichtelijk dossier verwerkt om u binnen de week het dossier in drievoud af te leveren bij de opdrachtgever .

- Alle foto's worden steeds digitaal bewaard om bij eventuele latere schade een beter beeld te kunnen geven van de oorspronkelijke toestand .

- Digitaal ontvangt u een virtual tour van het pand.

Indien er bij uittrede schade is aan het pand wordt deze uitvoerig opgemeten en besproken samen met schade bestek leveren we het dossier af bij de opdrachtgever.